POZNAJMY SIĘ

Idea

Koncepcja Soterii opiera się na alternatywnym podejściu wykorzystywanym w leczeniu zaburzeń psychicznych w tym zaburzeń odżywiania i adaptacji. Kładziemy duży nacisk na stworzenie społeczności terapeutycznej, która pomaga o wiele skuteczniej dążyć do zdrowia niż w przypadku leczenia szpitalnego. Wspieramy zasoby, rozwiązujemy problemy naszych podopiecznych i uczymy prawidłowych nawyków żywieniowych. W naszej placówce ważne jest też uczenie się wyrażania emocji i tworzenia prawidłowych relacji w środowisku, do którego pacjent wraca po ukończeniu pobytu.

Informacje o placówce

W leczeniu charakteryzujemy się holistycznym podejściem do pacjenta. Oferujemy zarówno opiekę medyczną, jak i terapeutyczną. Nasi podopieczni mogą też liczyć na wsparcie w procesie zdrowienia. Podejście soteryjne charakteryzuje się współpracą kadry medycznej i niemedycznej, oraz wytwarzaniem atmosfery zbliżonej do domowej, co prowokuje spontaniczne reakcje oraz przeżywanie konfliktów w godnej zaufania przestrzeni. Całodobowa obecność asystenta zdrowia pomaga z jednej strony poczuć się bezpiecznie i być wysłuchanym, z drugiej umożliwia uzyskanie zwrotnej informacji od osoby zdrowej i spojrzenie na chorobę „z boku”. Jednocześnie uczymy też prawidłowych nawyków żywieniowych. Szeroka oferta zajęciowa zawierająca m.in. terapię indywidualną, grupową oraz rodzinną pozwala na intensywną pracę nad sobą.

Zasady Soterii:

1
Współpraca kadry medycznej i niemedycznej. Nie kładzie się nacisku na zależność: specjalista-pacjent. Dzięki temu relacje w ośrodku są bardziej przyjazne i wspierające.

2
Eliminowanie bądź minimalne stosowanie środków psychotropowych.

3
Koncentracja na zdrowieniu. Choroba jest na drugim planie, zaś najważniejsze jest rozwijanie możliwości, zasobów i talentów podopiecznych.

4
Zachowanie właściwych więzi społecznych i wspólnej odpowiedzialności za codzienne funkcjonowanie w soteryjnym domu.

5
Fenomenologiczny typ relacji. Oznacza to poszukiwanie sensu w doświadczanych trudnościach i dążenie do ich zrozumienia.

6
Dobrowolność, zaangażowanie oraz współpraca z podopiecznymi i ich rodzinami.

7
Rozwijanie motywacji w poszukiwaniu sposobów rozwiązania problemu i dążeniu do wyznaczonego celu.

MEDIA

Posłuchaj o Młodzieżowym Centrum Leczenia Nerwic i Zaburzeń odżywiania

Wywiad przeprowadzony w Radio Opole z doktorem hab. n. med. Jarosławem Bahrij.

RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ

Poznaj historie tych, którym pomogliśmy pokonać chorobę

O TO DBAMY W SOTERIA ANAMIJA:

Należy pamiętać, że chorych na zaburzenia odżywiania

nie można „wrzucić do jednego worka”.

Każdy z nas jest inny, wyznaje inne wartości,

odmiennie doświadcza otaczającej rzeczywistości,

różnie reaguje emocjonalnie.

Dlatego tak ważne jest indywidualne podejście

do każdego, zmagającego się z tą chorobą.