Leczenie stacjonarne obejmuje leczenie i terapię osób zmagających się z zaburzeniami odżywiania. Swoją ofertę kierujemy do osób zmagających się z anoreksją, bulimią, kompulsywnym objadaniem się, ale też ortoreksją i innymi zaburzeniami odżywiania. Turnus leczniczy trwa 5 tygodni i obejmuje terapię indywidualną, grupową oraz rodzinną. W Soterii odbywają się też zajęcia artystyczne, masaż leczniczy, zajęcia z dietetykiem, socjoterapia, filmoterapia, zajęcia edukacyjne, pilates, warsztaty psychologiczne oraz społeczność terapeutyczna.

W Soterii bardzo ważna jest też regularność posiłków – nad ich prawidłowym przebiegiem oraz stosowaniem się do regulaminu czuwa zespół asystentów zdrowia. Współpraca kadry medycznej i niemedycznej pozwala stworzyć przyjazną atmosferę, która sprzyja zdrowieniu i budowaniu prawidłowych relacji. Dobrowolność pobytu wzmacnia poczucie samodzielności i decydowania o własnym losie.