Dietoterapia w leczeniu zaburzeń odżywiania

Leczenie zaburzeń odżywiania najczęściej obejmuje farmakoterapię (prowadzoną przez lekarza)