Od 1 marca 2020r. realizujemy usługi medyczne w zakresie świadczeń dziennych psychiatrycznych rehabilitacyjnych jako Centrum Zdrowia Psychicznego. Leczenie jest finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Oferta obejmuje opiekę lekarza psychiatry dziecięcego, opiekę pielęgniarską, ale też terapię grupową, terapię zajęciową, socjoterapię i warsztaty psychologiczne.

Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach 14.00-20.00. Zapewniamy jeden ciepły posiłek oraz przekąskę. Powrót do zdrowia może trwać do ok. 7 miesięcy. Pacjenci przyjmowani są z ważnym skierowaniem od lekarza pierwszego kontaktu lub psychiatry. Kod skierowania 2703. Kwalifikujemy na miejscu.

Zajmujemy się leczeniem, rehabilitacją i terapią wybranych zaburzeń, takich jak:
– zaburzenia nastroju (w tym depresje, dystymie),
– zaburzenia nerwicowe związane ze stresem i pod postacią somatyczną (w tym zaburzenia lękowe, fobie specyficzne, zaburzenia obsesyjno – kompulsyjne, reakcja na ciężki stres, zaburzenia adaptacyjne, zespół stresu pourazowego, zaburzenia dysocjacyjne [konwersyjne, tzw. histerie], zaburzenia somatoformiczne [psychosomatyzacja, hipochondria, ból psychogenny], neurastenie, zespół depersonalizacji i derealizacji),
– zaburzenia odżywiania (w tym anoreksja, bulimia, kompulsywne objadanie się, otyłość i nadwaga psychogenna),
– nieorganiczne zaburzenia snu,
– predyspozycje do specyficznych zaburzeń osobowości,
– zaburzenia zachowania i emocji, w tym zaburzenia hiperkinetyczne, zaburzenia emocjonalne, tiki, samookaleczenia, zachowania suicydalne),
– uzależnienia behawioralne (od gier, komputera, smartfona, internetu),
– rehabilitacja po stacjonarnym leczeniu psychiatrycznym.