W poradni leczenia nerwic zajmujemy się leczeniem ambulatoryjnym. Poradnia jest ukierunkowana na poststacjonarną opiekę nad pacjentami. Zawiera się w niej poradnictwo dietetyczne, psychologiczne, terapia indywidualna oraz rodzinna. Naszych pacjentów nie pozostawiamy bez pomocy – towarzyszymy im też w procesie powrotu do codzienności, wspieramy w radzeniu sobie z pojawiającymi się wyzwaniami.